Karalność

Składając wniosek o wjazd do Kanady, należy pamiętać, że wśród wymaganych dokumentów w procesie emigracji znajduje się zaświadczenie o niekaralności. Dokument ten nie może być starszy niż 3 miesiące. Rejestr karny powinien być dostarczony z każdego kraju, w którym wnioskodawca przebywał dłużej niż 6 miesięcy. Charakter pobytu jest tu nieistotny, np. wiza turystyczna, studencka lub pracownicza. Przepisy dotyczące emigracji wymagają, aby oryginał dokumentu został dostarczony wraz z tłumaczeniem na język angielski lub francuski. Tłumaczenie musi być wykonane przez tłumacza przysięgłego.

Ważne.

Celem weryfikacji karalności jest przede wszystkim ułatwienie usuwania niebezpiecznych przestępców zagranicznych i utrudnienie wjazdu do kraju tym, którzy stanowią zagrożenie dla Kanadyjczyków.

A jeśli zostaliśmy skazani za przestępstwo?

Jeżeli w rejestrze karnym znajdują się wpisy, nie oznacza to, że osoba znajdująca się w automacie nie zostanie uznana w Kanadzie za nielegalnego imigranta. Należy pamiętać, że nie wszystkie wpisy, które mogą pojawić się na zaświadczeniu, będą uznawane w Kanadzie za przestępstwo.

Obowiązkiem każdego urzędnika imigracyjnego, podczas rozpatrywania każdego wniosku, jest sprawdzenie, czy jakikolwiek wjazd jest uznany za przestępstwo w świetle obowiązującego prawa kanadyjskiego. Przykładem mogą być wyroki wydane w polskich sądach w sprawach handlowych, wyroki za niepłacenie dużej liczby mandatów, lub wyroki wydane w krajach arabskich za nieprzyzwoite zachowanie. Oficer emigracyjny będzie ignorował wszystkie takie wpisy.

W prawie kanadyjskim mamy do czynienia z przestępstwami o charakterze sumarycznym, karnym lub hybrydowym. Główną różnicą pomiędzy tymi przestępstwami jest charakter i surowość przestępstwa oraz wysokość nałożonej kary, która decyduje o tym, czy dana osoba będzie dopuszczalna w Kanadzie i czy daną niedopuszczalność karną można przezwyciężyć.

Niekiedy wnioskodawca może być w stanie pozbyć się niedopuszczalności poprzez zastosowanie pewnych przewidzianych prawem wyjątków lub gdy ustają przyczyny niedopuszczalności.

Najczęstszą przyczyną niedopuszczalności jest historia karna wnioskodawcy. Zależy ona głównie od rodzaju przestępstwa i wysokości orzeczonej kary.

Jeżeli wnioskodawca nie zostanie przyjęty do Kanady z powodu jego przeszłości karnej, w zależności od rodzaju przestępstwa i wymiaru kary, może on dążyć do przezwyciężenia niedopuszczalności.

Ważne.

Prawo kanadyjskie stanowi, że wszelkie decyzje podejmowane przez urzędnika imigracyjnego mają charakter uznaniowy. Oznacza to, że ostateczna decyzja należy zawsze do urzędnika imigracyjnego. W praktyce oznacza to, że czasami w pozornie beznadziejnych przypadkach, ale popartych profesjonalnie napisanym listem przewodnim, urzędnik podejmuje decyzje pozytywne dla wnioskodawcy.

Dlatego też, nigdy nie należy samodzielnie podejmować decyzji w tak ważnej kwestii, jak to, czy dana osoba zostanie przyjęta do Kanady. Zaufaj profesjonalnemu konsultantowi imigracyjnemu, który przygotuje Twoją aplikację i pozwoli urzędnikowi imigracyjnemu skomentować Twoją sprawę.

Mamy duże doświadczenie w tego typu sprawach i pomożemy Państwu przezwyciężyć niedopuszczalność.

info@imvisa.ca

+1 587 7160813,

+1 236 33 57 092